RODOKMEN FRANTIŠKA SLÁMY

PŘEDCI A SOUČASNÍCI V ČESKÉ REPUBLICE, EVROPĚ A AMERICE

Antonín Procházka

Antonín Procházka byl v roce 1942 (v té době pracoval v tiskárně v Praze) odvlečen Gestapem do koncentračního tábora. Postupně byl vězněn v Dachau, Osvětim a Terezín. Několikrát zažil pochod smrti. Svoji rodinu našel až dva roky po válce, v roce 1947 v Jeseníku, která se sem mezitím přestěhovala. Protože po celou dobu jeho pobytu v koncentračních táborech nebyly o Antonínu Procházkovi žádné zprávy, byl považován za mrtvého.

Vítejte!

Navštívili jste genealogickou stránku, která se zabývá historií rodokmenu Františka Slámy. Všichni lidé v databázi patří do jednoho rodinného stromu a svým způsobem jsou k sobě přímo nebo nepřímo příbuzní. Rodokmen jsem začal vytvářet vývodem od mých rodičů a prarodičů. Základními příjmeními jsou:

 

SLÁMA - kraj Vysočina. (Zde je nutné zmínit i obrovský rod v USA, který vzniknul emigrací mého 3x prastrýce Jana Slámy ze Třech Studní do Ameriky v roce 1878).

HOLEŠOVSKÝ - převážná část pochází z Lipníku nad Bečvou

RAK - původ rodu je ze Štěchovic.

PROCHÁZKA - tento rod má kořeny v okrese Beroun.

 

Bádáním se zabývám několik let, ale skutečně velké množství informací jsem začal získávat až v roce 2010, kdy byly matriky v České republice digitalizovány a zveřejněny na internetových stránkách. Veškeré informace by tedy měly být co nejpřesnější a fakticky podložené. Díky tomu jsem se dostal v některých větvích až do poloviny 17. století. Jiné jsou naopak neprobádané a možnosti výzkumu jsou takřka neomezené.

 

V rodokmenu jsou zahrnuti i žijící současníci. U těchto osob jsou údaje skryty a mohou být zobrazeny pouze na základě speciálně přidělených přístupových práv. U zesnulých osob jsou data zveřejněna.

 

Děkuji všem, kteří se jakoukoliv informací na projektu podíleli.

Emanuel Rak

Emanuel Rak sloužil jako komorník u arcivévody Františka Ferdinanda d'Este. Jeho paměti a příběhy z dob, kdy sloužil u dynastie, zaznamenal spisovatel Jaroslav Veselý. Kniha vyšla v roce 1932 v nakladatelství Jan Kaňka, Praha-Bubeneč pod názvem "Jak se Emanuel Rak ze Štěchovic dostal k arcivévodovi na Konopiště". Eman Rak později dlouhodobě působil jako vrátný na jihoslovanském vyslanectví v Praze. Po jeho odstěhování zůstal v paláci Maltézských rytířů.